zaterdag 20 november 2010

Eindelijk weten we wat jongerenliteratuur is

Zo, de jury, die zichzelf "ijverig en deskundig" noemt, is er uit. Jongerenliteratuur is een genre dat zich richt op
"[...] een levensfase die zo ongeveer aanvangt bij 15 jaar, meer in het bijzonder bij de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, maar waarvan het einde moeilijker exact is vast te stellen. Het gaat om hen die zich tussen jeugd en volwassenheid in bevinden, die bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen identiteit. Vanzelfsprekend lezen zij het liefst over thema’s die aansluiten bij hun levensfase: over seks, drugs, rock ’n roll, over romantiek en zielenstrijd, over keuzes die moeten worden gemaakt en moraliteit die moet worden gezocht, over de strijd tegen de hypocrisie van de volwassenwereld en hoe ze daar grenzen kunnen verleggen. De thematiek weerspiegelt zich soms in de plotgebeurtenissen, soms in de handelingen van de vaak jonge hoofdpersonages en soms in de stijl en toon, die moeten verleiden en prikkelen door beeld, humor, eigentijdsheid en oorspronkelijkheid."
Kortom: jongerenliteratuur, dat is seks, drugs en rock 'n roll. Dank u wel, jury van de Grote Jongerenliteratuur Prijs.