woensdag 24 februari 2010

Wat wannabe's willen: kinderboeken schrijven

Aan schrijvers geen gebrek in Nederland. Ze worden alleen, gelukkig, lang niet allemaal gedrukt. Daar heb je uitgevers voor, om het kaf van het koren te scheiden. Maar uitgevers staan als autoriteit al enige tijd onder druk. Lezers bepalen zelf wel wat ze goed vinden. Voor hen is er goed nieuws: schrijvers hoeven niet langer tot Sint Juttemis in diverse slush piles te wachten op weer een afwijzingsbrief, maar kunnen de eerste tien bladzijden van hun manuscript en een synopsis op www.tenpages.com zetten. Laat de uitgevers maar vechten om een manuscript, als het goed blijkt te zijn. Wie hoge verwachtingen heeft van een manuscript, kan er ook een aandeel in nemen. Of Web 2.0 op deze manier op de lange termijn het schrijversgeluk gaat bevorderen is nog maar de vraag. Laat staan het lezersgeluk. Maar grappig onderzoeksmateriaal is het wel. De top drie van ingeleverde manuscripten:
1) Romans: 124
2) Kinderboeken: 44
3) Poëzie: 20